De grønne spejdere

De grønne spejdere

Poul Martin Møllersvej 6B

Nyt til Tunderup

Hej kære forældre

Vi fået godkendt vores ansøgning om tilskud, fra friluftsrådet, til at bygge 3 overdækket bordebænke? ud til Tunderup.

Jeg vil derfor høre om der evt er en forældre el. måske to der kan hjælpe i samarbejde med de store spejdere med at bygge dem. Vi skal selv lave dem, så derfor kunne det være rart hvis der er en tømrer blandt os der kunne være behjælpelig..? Vi får 27000kr øremærket til projektet og som skal dokumenteres.