De grønne spejdere

De grønne spejdere

Poul Martin Møllersvej 6B

Om Os

KFUM-Spejderne er et spejderkorps med omkring 29.000 medlemmer i hele Danmark. De fleste er børn og unge, og en mindre del er voksne ledere. 

Vores spejderarbejde er primært rettet mod børn og unge, som vi ønsker at støtte i at blive selvstændige, ærlige, demokratiske og ansvarlige voksne, der har respekt for deres omverden og naturen.

Vi er en frivillig ledet organisation med knap 500 lokale grupper, der er fordelt i hele landet og hver uge giver gode oplevelser og udvikler børn og unge til hele mennesker.

KFUM-Spejderne giver børn og unge mod til sammen at tage ansvar for en bedre verden.

Det gør vi ved at udvikle værdifulde kompetencer og skabe meningsfulde fællesskaber, som er attraktive for flere børn og unge.

Det betyder, at den enkelte spejder føler sig stolt over og anerkendt for at gøre en forskel.

Her i Kudu-gruppen er alle vores ledere frivillige og ulønnede. Vi er ikke-parti-politisk og byder alle velkomne uanset oprindelse, sociale vilkår eller religion.

Vores formål at bidrage til, at børn og unge lærer at blive selvstændige, får en demokratisk livsholdning, tager medansvar og realiserer deres fulde potentiale.

Spejderbevægelsen er funderet på værdier, man også møder i kristendommen, men vi er ikke en missionerende forening.

En kudu er en afrikansk antilopeart med meget snoede horn, og disse er blevet brugt til signalhorn af matabelekrigerne. Det var her at Robert Baden-Powell lærte dem at kende, og som så mange andre ting fra hans år i Afrika, fandt han anvendelse for dem i spejderbevægelsen.

På Brownsea Island-lejren vækkede han drengene hver morgen klokken 6 med det kuduhorn, han skaffede sig i matabelekrigen i 1896. Det var et pudsigt, eksotisk indslag, men måske meget nærliggende for B-P, der havde det hængende hjemme på væggen. Efter lejren kom det tilbage på plads og blev først brugt igen til at blæse til samling på Gilwell Park 8. september 1919 til det første scoutmaster training course.

Dette horn blev bragt med til 3. verdensjamboree, hvor B-P åbnede lejren ved at blæse i det.